Sprovođenje

Konsultanti

Dragana Milošević

Menadžerka projekta

Marea Grinvald

Izgradnja kapaciteta

Milica Joksić

Infrastruktura

Mirjana Dimitrijević

Socijalna inkluzija

Sara Pašić

Komunikacije

Tatjana Dokić

Administracija grantova

Milena Stojković Lalić

Socijalna inkluzija

Milica Pašić

Infrastruktura