Konkursi

Datum objave Rok za prijavu Naziv i opis Dokumenti
1. Avgust 2023. 30. Septembar 2023.

JAVNI POZIV za predloge inovativnih usluga socijalne inkluzije otvorenog tipa na lokalu

Evropska unija i Kancelarija Ujedinjenih nacija za projektne usluge (UNOPS) u okviru programa „Podrška EU socijalnom stanovanju i aktivnoj inkluziji’’ (EU SHAI) objavljuju Javni poziv za predloge inovativnih usluga socijalne inkluzije otvorenog tipa na lokalu


Opšti cilj Javnog poziva je da doprinese socijalnoj inkluziji najosetljivijih žena i muškaraca, devojčica i dečaka kroz uspostavljanje i/ili unapređenje inovativnih usluga socijalne inkluzije otvorenog tipa na lokalnom nivou, i na taj način doprinese procesu deinstitucionalizacije. 


Pravo učešća imaju ustanove socijalne zaštite i organizacije civilnog društva.


Indikativni budžet Javnog poziva

2.9 miliona USD


Rok za podnošenje predloga projekata

30. septembar 2023. u 24.00


Dokumentacija

Sve informacije o javnom pozivu i dokumentacija za prijavljivanje dostupni su na ovoj stranici, u koloni Dokumenti.


Način prijave

Predlozi projekata se šalju elektronskim putem, a detaljna uputstva za slanje se nalaze u dokumentu 01. Call for Proposals_SHAI 01-2023


Svima zainteresovanima biće omogućeno da dobiju odgovore na pitanja o Javnom pozivu na onlajn informativnim sesijama koje će biti organizovane  8, 15. i 22. avgusta 2023. godine u 11 časova. Informativnim sesijama se pristupa klikom na sledeći link: https://meet.google.com/nif-hyph-knd. 


O Programu

Javni poziv se raspisuje u okviru programa „Podrška Evropske unije socijalnom stanovanju i aktivnoj inkluziji”, za koji je Evropska unija izdvojila 27 miliona evra. Program sprovodi Kancelarija Ujedinjenih nacija za projektne usluge (UNOPS) u partnerstvu sa Ministarstvom građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture, Ministarstvom za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja, i u saradnji sa Ministarstvom za ljudska i manjinska prava i društveni dijalog i Ministarstvom za evropske integracije.


Sva pitanja u vezi sa Javnim pozivom možete poslati na email adresu rsoc.cfp.clarifications@unops.org, do 15. septembra 2023. godine.


14. avgust 2023 - Objavljen je Corrigendum br. 1, svi detalji se nalaze u dokumentu EU SHAI_CfP 01-2023_Corrigendum no. 1.pdf koji se može preuzeti u odeljku sa konkursnom dokumentacijom, u desnoj koloni ove stranice.


01. Call for Proposals_SHAI 01-2023_Corrigendum no.1_14082023

01. Call for Proposals_SHAI 01-2023_Corrigendum no.1_14082023

02. Letter of Intent_SHAI 01-2023

02. Letter of Intent_SHAI 01-2023

03. Proposal_SHAI 01-2023

03. Proposal_SHAI 01-2023

04. Annex 1_Declarations

04. Annex 1_Declarations

05. Annex 2_Eligibility Declaration

05. Annex 2_Eligibility Declaration

06. Annex 3_PSEA self-assessment

06. Annex 3_PSEA self-assessment

07. Annex 4_ Financial proposal_Budget_Corrigendum no.1_14082023

07. Annex 4_ Financial proposal_Budget_Corrigendum no.1_14082023

08. Instructions to Applicants

08. Instructions to Applicants

EU SHAI_CfP 01-2023_Corrigendum No 1

EU SHAI_CfP 01-2023_Corrigendum No 1

15. Mart 2022. 15. April 2022.

TREĆI JAVNI POZIV jedinicama lokalne samouprave za podnošenje predloga projekata socijalnog stanovanja i aktivne inkluzije osetljivih grupa

Evropska unija i Kancelarija Ujedinjenih nacija za projektne usluge (UNOPS) u okviru programa „Podrška EU socijalnom stanovanju i aktivnoj inkluziji’’ objavljuju Treći javni poziv jedinicama lokalne samouprave za podnošenje predloga projekata podrške socijalnom stanovanju i aktivnoj inkluziji. 


Cilj Trećeg javnog poziva je da se obezbedi stambena podrška za porodice na održiv i odgovoran način, kroz izgradnju višeporodičnih zgrada i porodičnih kuća i kupovinu, rekonstrukciju i adaptaciju stanova i kuća. Uz stambena rešenja obavezne su i prateće mere aktivne inkluzije, koje podrazumevaju podršku u oblasti obrazovanja, unapređenja zapošljivosti, zapošljavanja i samozapošljavanja i pristupa različitim uslugama socijalne zaštite. 


Pravo učešća imaju sve jedinice lokalne samouprave u Republici Srbiji koje nemaju aktivne projekte u okviru EU SHAI programa.


Indikativni budžet Trećeg javnog poziva

3 miliona EUR


Rok za podnošenje predloga projekata

15. april 2022. u 24.00


Dokumentacija

Sve informacije o javnom pozivu i dokumentacija za prijavljivanje dostupni su na ovoj stranici, u koloni Dokumenti.


Način prijave

Predlozi projekata se šalju elektronskim putem, a detaljna uputstva za slanje se nalaze u dokumentu EUSHAI_CfP3_Guidelines for Applicants. 


Svim zainteresovanim jedinicama lokalne samouprave biće omogućeno da dobiju odgovore na pitanja o javnom pozivu na onlajn informativnoj sesiji, 22. marta 2022. godine u 11 časova. Informativnoj sesiji se pristupa klikom na sledeći link: https://meet.google.com/nif-hyph-knd. 


O Programu

Javni poziv se raspisuje u okviru programa „Podrška Evropske unije socijalnom stanovanju i aktivnoj inkluziji”, za koji je Evropska unija izdvojila je 27 miliona evra. Program sprovodi Kancelarija Ujedinjenih nacija za projektne usluge (UNOPS) u partnerstvu sa Ministarstvom građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture, Ministarstvom za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja, i u saradnji sa Ministarstvom za evropske integracije.


Sva pitanja ili nedoumice u vezi sa Trećim javnim pozivom možete poslati na email adresu rsoc.cfp.clarifications@unops.org, u rokovima naznačenim u konkursnoj dokumentaciji.


I Documents to be Completed

I Documents to be Completed

II Documents for Information

II Documents for Information

EU SHAI Cfp3 Guidelines for Applicants

EU SHAI Cfp3 Guidelines for Applicants

14. Januar 2022. 28. Februar 2022.

JAVNI POZIV jedinicama lokalne samouprave za podnošenje predloga infrastrukturnih projekata manjeg obima

Evropska unija i Kancelarija Ujedinjenih nacija za projektne usluge (UNOPS) u okviru programa „Podrška EU socijalnom stanovanju i aktivnoj inkluziji’’ objavljuju Javni poziv jedinicama lokalne samouprave za podnošenje predloga infrastrukturnih projekata manjeg obima


Cilj Javnog poziva je da se kroz realizaciju intervencija manjeg obima u delu komunalne i socijalne infrastrukture, unaprede i poboljšaju uslovi života najugroženijih žena i muškaraca, dečaka i devojčica koji žive u podstandardnim naseljima, i da se poboljša njihov pristup javnim uslugama.


Pravo učešća imaju sve jedinice lokalne samouprave u Republici Srbiji.


Indikativni budžet Javnog poziva

1 milion EUR


Rok za podnošenje predloga projekata

28. februar 2022. u 24.00


Dokumentacija

Sve informacije o Javnom pozivu i dokumentacija za prijavljivanje dostupni su na internet stranici programa „Podrška EU socijalnom stanovanju i aktivnoj inkluziji’’, u sekciji Konkursi / Open Calls.


Način prijave

Predlozi projekata se šalju elektronskim putem, a detaljna uputstva za slanje se nalaze u dokumentu 1. EU SHAI_Call for Proposals_SSIP_Guidelines for Applicants


Svim zainteresovanim jedinicama lokalne samouprave biće omogućeno da dobiju odgovore na pitanja o javnom pozivu na onlajn informativnim sesijama koje će biti organizovane u sledećim terminima:

 • ponedeljak, 24. januar 2022. u 11.00
 • sreda, 26. januar 2022. u 11.00

Predstavnici jedinica lokalne samouprave mogu se opredeliti za termin koji im najviše odgovara, a informativnim sesijama se pristupa klikom na sledeći link: https://meet.google.com/nif-hyph-knd


O Programu

Javni poziv se raspisuje u okviru programa „Podrška Evropske unije socijalnom stanovanju i aktivnoj inkluziji”, za koji je Evropska unija izdvojila 27 miliona evra. Program sprovodi Kancelarija Ujedinjenih nacija za projektne usluge (UNOPS) u partnerstvu sa Ministarstvom građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture, Ministarstvom za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja, i u saradnji sa Ministarstvom za evropske integracije. 


Sva pitanja ili nedoumice u vezi sa Javnim pozivom možete poslati na email adresu rsoc.cfp.clarifications@unops.org, na način predviđen u dokumentu Guidelines for Applicants.


1. EU SHAI_Call for Proposals_SSIP_Guidelines for Applicants

1. EU SHAI_Call for Proposals_SSIP_Guidelines for Applicants

I Documents to Be Completed

I Documents to Be Completed

II Documents for Information

II Documents for Information

10. Decembar 2021. 1. Mart 2022.

JAVNI POZIV za dostavljanje prijava za pružanje tehničke podrške jedinicama lokalne samouprave u razvijanju ili reviziji lokalnih stambenih strategija

Evropska unija i Kancelarija Ujedinjenih nacija za projektne usluge (UNOPS) u okviru programa „Podrška EU socijalnom stanovanju i aktivnoj inkluziji’’ objavljuju Javni poziv za dostavljanje prijava za pružanje tehničke podrške jedinicama lokalne samouprave (JLS) u razvijanju ili reviziji lokalnih stambenih strategija


Cilj Javnog poziva je unapređenje kapaciteta do 30 JLS za razvoj ili reviziju lokalnih stambenih strategija i akcionih planova, u skladu sa Zakonom o stanovanju i održavanju zgrada. Tehnička podrška će obuhvatati sledeće korake:

 • uspostavljanje opštinskih/gradskih multisektorskih radnih grupa,
 • razvoj ili reviziju lokalnih stambenih strategija i akcionih planova,
 • uspostavljanje mehanizama za monitoring i evaluaciju implementacije strategija,
 • razvoj procedura za saradnju lokalnih pružalaca usluga i JLS, gde je to relevantno,
 • reorganizaciju JLS, kako bi se obezbedila jasno određena struktura ili zaposleni koji se bave pitanjima socijalnog stanovanja i komplementarnim merama aktivne inkluzije, gde je to relevantno.


Pravo učešća imaju sve jedinice lokalne samouprave u Republici Srbiji.


Rok za prijavu

10. februar 2022. u 24.00

Rok za prijavu je produžen do 1. marta 2022. godine u 24.00.

Rok za postavljanje pitanja o Javnom pozivu je 21. februar 2022. godine u 24.00.


Dokumentacija

Sve informacije o Javnom pozivu i dokumentacija za prijavljivanje dostupni su na internet stranici programa „Podrška EU socijalnom stanovanju i aktivnoj inkluziji’’, u sekciji Konkursi / Open Calls.


Način prijave

Prijave se šalju elektronskim putem, a detaljna uputstva za slanje se nalaze u dokumentu 00_Guidelines for Applicants


Uključite se u onlajn info sesije u utorak i sredu, 1. i 2. februara u 11h, putem OVOG LINKA i saznajte sve o načinu konkurisanja na Javni poziv i o planiranoj podršci izabranim JLS.


O Programu

Javni poziv se raspisuje u okviru programa „Podrška Evropske unije socijalnom stanovanju i aktivnoj inkluziji”, za koji je Evropska unija izdvojila je 27 miliona evra. Program sprovodi Kancelarija Ujedinjenih nacija za projektne usluge (UNOPS) u partnerstvu sa Ministarstvom građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture, Ministarstvom za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja, i u saradnji sa Ministarstvom za evropske integracije.

Sva pitanja ili nedoumice u vezi sa Javnim pozivom možete poslati na email adresu rsoc.cfp.clarifications@unops.org. 


00_Guidelines for Applicants

00_Guidelines for Applicants

Annex 1_Letter of Commitment

Annex 1_Letter of Commitment

Annex 2_Application Form

Annex 2_Application Form

Annex 3_Eligibility Declaration

Annex 3_Eligibility Declaration

Annex 4_Application Checklist

Annex 4_Application Checklist

Annex 5_UNOPS MoU Template

Annex 5_UNOPS MoU Template

1. Oktobar 2021. 15. Novembar 2021.

DRUGI JAVNI POZIV lokalnim samoupravama za podnošenje predloga projekata socijalnog stanovanja i aktivne inkluzije osetljivih grupa

Evropska unija i Kancelarija Ujedinjenih nacija za projektne usluge (UNOPS) u okviru programa „Podrška EU socijalnom stanovanju i aktivnoj inkluziji’’ objavljuju Drugi javni poziv jedinicama lokalne samouprave (JLS) za podnošenje predloga projekata podrške socijalnom stanovanju i aktivnoj inkluziji. 


Cilj Drugog javnog poziva je da se obezbedi stambena podrška za porodice na održiv i odgovoran način, kroz izgradnju višeporodičnih zgrada i porodičnih kuća i kupovinu, rekonstrukciju i adaptaciju stanova i kuća. Uz stambena rešenja obavezne su i prateće mere aktivne inkluzije, koje podrazumevaju podršku u oblasti obrazovanja, unapređenja zapošljivosti, zapošljavanja i samozapošljavanja i pristupa različitim uslugama socijalne zaštite.

 

Pravo učešća imaju sve JLS u Republici Srbiji koje koje do sada nisu primile donaciju u okviru EU SHAI programa  za sprovođenje projekata socijalnog stanovanja i aktivne inkluzije. Kompletan spisak JLS koje imaju pravo učešća se nalazi u dokumentu EU SHAI_CfP2_List of Eligible LSGs.


Indikativni budžet Drugog javnog poziva

4.4 miliona EUR


Rok za podnošenje predloga projekata

15. novembar 2021. u 24.00


Dokumentacija

Sve informacije o Drugom javnom pozivu i dokumentacija za prijavljivanje dostupni su na ovoj stranici, u koloni Dokumenti.


Način prijave

Predlozi projekata se šalju elektronskim putem, a detaljna uputstva za slanje se nalaze u dokumentu EUSHAI_CfP2_Guidelines for Applicants


Svim zainteresovanim jedinicama lokalne samouprave biće omogućeno da dobiju odgovore na pitanja o javnom pozivu na onlajn informativnim sesijama koje će biti organizovane u sledećim terminima:

 • ponedeljak, 11. oktobar 2021. u 11.00
 • utorak, 12. oktobar 2021. u 11.00
 • sreda, 13. oktobar 2021. u 11.00
 • četvrtak, 14. oktobar 2021. u 11.00

Predstavnici jedinica lokalne samouprave mogu se opredeliti za termin koji im najviše odgovara, a informativnim sesijama se pristupa klikom na sledeći link: https://meet.google.com/nif-hyph-knd


O Programu

Javni poziv se raspisuje u okviru programa „Podrška Evropske unije socijalnom stanovanju i aktivnoj inkluziji”, za koji je Evropska unija izdvojila je 27 miliona evra. Program sprovodi Kancelarija Ujedinjenih nacija za projektne usluge (UNOPS) u partnerstvu sa Ministarstvom građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture, Ministarstvom za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja, i u saradnji sa Ministarstvom za evropske integracije.


Ukoliko imate pitanja ili nedoumice u vezi sa Programom, Drugim javnim pozivom ili informativnim sesijama, možete nas kontaktirati na milicada@unops.org ili broj telefona 060.444.95.93 (Milica Davitkov). 

1. EU SHAI_CfP2_Guidelines for Applicants

1. EU SHAI_CfP2_Guidelines for Applicants

I Documents to Be Completed

I Documents to Be Completed

II Documents for Information

II Documents for Information

23. Novembar 2020. 12. Februar 2021.

JAVNI POZIV lokalnim samoupravama za podnošenje predloga projekata socijalnog stanovanja i aktivne inkluzije osetljivih grupa

Evropska unija i Kancelarija Ujedinjenih nacija za projektne usluge (UNOPS) u okviru programa „Podrška EU socijalnom stanovanju i aktivnoj inkluziji’’ objavljuju javni poziv jedinicama lokalne samouprave za podnošenje predloga projekata podrške socijalnom stanovanju i aktivnoj inkluziji. 


Cilj ovog javnog poziva je da se u 20 lokalnih samouprava obezbedi stambena podrška za 500 porodica sa najmanje 1.500 članova na održiv i odgovoran način, kroz izgradnju višeporodičnih zgrada i porodičnih kuća i kupovinu, rekonstrukciju i adaptaciju stanova i kuća. Uz stambena rešenja obavezne su i prateće mere aktivne inkluzije za 1.000 korisnika, koje podrazumevaju podršku u oblasti obrazovanja, unapređenje zapošljivosti, samozapošljavanje i pristup različitim uslugama socijalne zaštite. 


Pravo učešća imaju sve jedinice lokalne samouprave u Republici Srbiji.


Indikativni budžet javnog poziva

14,2 miliona EUR


Rok za podnošenje predloga projekata

1. februar 2021. godine u 17:00

Rok za slanje predloga projekata socijalnog stanovanja i aktivne inkluzije osetljivih grupa produžen je do 12. februara 2021. godine u 24:00.


Dokumentacija

Sve informacije o javnom pozivu i dokumentacija za prijavljivanje dostupni su na internet stranici programa „Podrška EU socijalnom stanovanju i aktivnoj inkluziji’’, u sekciji Konkursi.


Način prijave

Predlozi projekata se šalju elektronskim putem, a detaljna uputstva za slanje se nalaze u dokumentu EUSHAI_CfP_Guidelines for Applicants. 


Svim zainteresovanim lokalnim samoupravama biće omogućeno da dobiju odgovore na pitanja o javnom pozivu na onlajn informativnim sesijama koje će biti organizovane u sledećim terminima:

 • ponedeljak, 7. decembar 2020. u 11:00
 • utorak, 8. decembar 2020. u 11:00
 • sreda, 9. decembar 2020. u 11:00
 • četvrtak, 10. decembar 2020. u 11:00
 • petak, 11. decembar 2020. u 11:00

Predstavnici jedinica lokalne samouprave mogu se opredeliti za termin koji im najviše odgovara, a informativnim sesijama se pristupa klikom na sledeći link: https://meet.google.com/nif-hyph-knd.  


O Programu

Javni poziv se raspisuje u okviru programa „Podrška Evropske unije socijalnom stanovanju i aktivnoj inkluziji”, za koji je Evropska unija izdvojila je 27 miliona evra. Program sprovodi Kancelarija Ujedinjenih nacija za projektne usluge (UNOPS) u partnerstvu sa Ministarstvom građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture, Ministarstvom za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja, i u saradnji sa Ministarstvom za evropske integracije.

Ukoliko imate pitanja ili nedoumice u vezi sa Programom, javnim pozivom ili informativnim sesijama, možete nas kontaktirati na milicada@unops.org ili broj telefona 060.444.95.93 (Milica Davitkov)


Za pristup stranici sa pitanjima i odgovorima, molimo Vas kliknite na ovaj link


22. decembar 2020 - Objavljena je ispravka dokumenta EUSHAI_CfP_Guidelines for Applicants, koja se može preuzeti u odeljku sa konkursnom dokumentacijom, u desnoj koloni ove stranice (11. EU SHAI_CfP_Guidelines for Applicants_Corrigendum No 1). 

1. EU SHAI_CfP_Guidelines for Applicants

1. EU SHAI_CfP_Guidelines for Applicants

2. EU SHAI_CfP_ANNEX A_Application Form

2. EU SHAI_CfP_ANNEX A_Application Form

3. EU SHAI_CfP ANNEX B_Budget

3. EU SHAI_CfP ANNEX B_Budget

4.EU SHAI_CfP_Statement of co-funding

4.EU SHAI_CfP_Statement of co-funding

5. UNOPS Standard Grant Support Agreement with General Conditions

5. UNOPS Standard Grant Support Agreement with General Conditions

6. EU SHAI_CfP_List of LSGs

6. EU SHAI_CfP_List of LSGs

7. EU SHAI_CfP_Narrative Milestone Report Template

7. EU SHAI_CfP_Narrative Milestone Report Template

8. EU SHAI_CfP_Narrative Final Report Template

8. EU SHAI_CfP_Narrative Final Report Template

9. EU SHAI_CfP_Financial Report Template

9. EU SHAI_CfP_Financial Report Template

10. EU SHAI_CfP_Letter of Intent

10. EU SHAI_CfP_Letter of Intent

11. EU SHAI_CfP_Guidelines for Applicants_Corrigendum No 1

11. EU SHAI_CfP_Guidelines for Applicants_Corrigendum No 1