download

EU SHAI_IPA 2018_Opis Akcije

download

Holistički pristup socijalnom stanovanju

download

Izveštaj sa okruglog stola „Uticaj kovida19 na socijalnu inkluziju osetljivih društvenih grupa’’, održanog 29. 10. 2020.

download

Mapiranje usluga socijalne zaštite i materijalne podrške u nadležnosti jedinica lokalnih samouprava u Republici Srbiji 2021. godine

download

Međunarodni festival socijalnog stanovanja_Helsinki, Finska_2022_Izveštaj sa studijske posete

download

Smernice za izradu lokalnih stambenih strategija

download

Zapisnik sa četvrtog sastanka Upravnog odbora Programa, održanog 28. maja 2021. godine

download

Zapisnik sa desetog sastanka Upravnog odbora Programa, održanog 21. decembra 2022. godine

download

Zapisnik sa devetog sastanka Upravnog odbora Programa, održanog 29. juna 2022. godine

download

Zapisnik sa dvanaestog sastanka Upravnog odbora Programa, održanog 24. novembra 2023.

download

Zapisnik sa jedanaestog sastanka Upravnog odbora Programa, održanog 17. jula 2023.

download

Zapisnik sa petog Upravnog odbora Programa, održanog 24. septembra 2021. godine

download

Zapisnik sa prvog sastanka Upravnog odbora, održanog 11. avgusta 2020.

download

Zapisnik sa sedmog sastanka Upravnog odbora Programa, održanog 11. marta 2022.

download

Zapisnik sa šestog Upravnog odbora Programa, održanog 6. decembra 2021. godine

download

Zapisnik sa trećeg sastanka Upravnog odbora Programa, održanog 25. januara 2021.

download

Zapisnik za drugog sastanka Upravnog odbora Programa, održanog 22. oktobra 2020.

download

Zapisnik za osmog sastanka Upravnog odbora Programa, održanog 18. maja 2022. godine

download

Мапирање услуга социјалне заштите и материјалне подршке у надлежности јединица локалних самоуправа у Републици Србији 2021. године