download

EU SHAI_IPA 2018_Opis Akcije

download

Izveštaj sa okruglog stola „Uticaj kovida19 na socijalnu inkluziju osetljivih društvenih grupa’’, održanog 29. 10. 2020.

download

Zapisnik sa prvog sastanka Upravnog odbora, održanog 11. avgusta 2020.

download

Zapisnik sa trećeg sastanka Upravnog odbora Programa, održanog 25. januara 2021.

download

Zapisnik za drugog sastanka Upravnog odbora Programa, održanog 22. oktobra 2020.