download

EU SHAI_IPA 2018_Opis Akcije

download

Holistički pristup socijalnom stanovanju

download

Izveštaj sa okruglog stola „Uticaj kovida19 na socijalnu inkluziju osetljivih društvenih grupa’’, održanog 29. 10. 2020.

download

Smernice za izradu lokalnih stambenih strategija

download

Zapisnik sa četvrtog sastanka Upravnog odbora Programa, održanog 28. maja 2021. godine

download

Zapisnik sa petog Upravnog odbora Programa, održanog 24. septembra 2021. godine

download

Zapisnik sa prvog sastanka Upravnog odbora, održanog 11. avgusta 2020.

download

Zapisnik sa sedmog sastanka Upravnog odbora Programa, održanog 11. marta 2022.

download

Zapisnik sa šestog Upravnog odbora Programa, održanog 6. decembra 2021. godine

download

Zapisnik sa trećeg sastanka Upravnog odbora Programa, održanog 25. januara 2021.

download

Zapisnik za drugog sastanka Upravnog odbora Programa, održanog 22. oktobra 2020.