O projektu

section-cover

O PROGRAMU

Program „Podrška Evropske unije socijalnom stanovanju i aktivnoj inkluziji” (EU SHAI) osmišljen je da poboljša primenu politika socijalne inkluzije u Srbiji i obezbedi održiva stambena rešenja praćena merama aktivne inkluzije za najugroženiju populaciju. Evropska unija (EU) izdvojila je 27 miliona evra putem Instrumenta za pretpristupnu pomoć (IPA) 2018 za 36 meseci sprovođenja Programa, a Kancelarija Ujedinjenih nacija za projektne usluge (UNOPS) izabrana je kao implementacioni partner.

OPŠTI CILJ

Doprineti povećanom socijalnom uključivanju žena i muškaraca, devojčica i dečaka koji žive u siromaštvu i isključeni iz društva, i omogućiti im dostojanstven život i aktivno učešće u društvu.

SVRHA PROGRAMA

Na održiv i odgovoran način unaprediti životne uslove za najugroženije žene i muškarace, devojčice i dečake koji žive u neodgovarajućim/nesigurnim uslovima u cilju ostvarivanja bolje inkluzije širom Srbije.

NACIONALNI PARTNERI I KORISNICI PROGRAMA

 1. Ministarstvo građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture
 2. Ministarstvo za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja
 3. Ministarstvo za evropske integracije

CILJNE GRUPE

Posebno ciljane grupe pripadaju ranjivoj populaciji u riziku od siromaštva, kao što su:

 • Romi,
 • žene u nepovoljnom položaju, posebno žene žrtve porodičnog nasilja,
 • mladi na smeštaju / oni koji napuštaju smeštaj,
 • osobe sa invaliditetom i
 • drugi koji žive u neadekvatnim uslovima.

REZULTATI PROGRAMA

Postoje tri rezultata koje će Program postići:

Rezultat 1: Ojačani kapaciteti institucija/organa/organizacija koje pružaju usluge stanovanja i aktivne inkluzije u cilju uspešnog i rodno odgovornog planiranja, sprovođenja stambenih programa i bitnih usluga podrške. 

Rezultat 2: Odgovarajuća stambena rešenja obezbeđena najosetljivijim ženama i muškarcima, devojčicama i dečacima

Rezultat 3: Usluge zapošljavanja, socijalne zaštite, obrazovanja, zdravstvene zaštite komplementarne stambenim rešenjima obezbeđene najosetljviijim ženama i muškarcima, devojčicama i dečacima

Program je takođe koristan nacionalnim institucijama i jedinicama lokalne samouprave, kao i pružaocima usluga socijalne inkluzije iz javnog i sektora civilnog društva. Program, zasnovan na nacionalnim i međunarodnim okvirima, doprinosi ispunjavanju kriterijuma za pristupanje Evropskoj uniji u poglavlju 19, koje se odnosi na socijalnu inkluziju, i poglavlju 23 koje pokriva osnovna prava, zajedno sa postizanjem ciljeva održivog razvoja Ujedinjenih nacija.

Projekti socijalnog stanovanja i aktivne inkluzije sprovode se u sledećim jedinicama lokalne samouprave: Boljevac, Vladičin Han, Vrnjačka Banja, Vršac, Gadžin Han, Žagubica, Koceljeva, Kula, Lebane, Loznica, Ljubovija, Novi Pazar, Odžaci, Pančevo, Raška, Svilajnac, Topola, Čačak, Šabac.

Sektor
 • Vladavina prava
 • Društveno uključivanje
Komponente
 • Socijalno stanovanje Aktivno uključivanje Izgradnja kapaciteta
Grad / Region
Beograd, Srbija
EU donacija
27.000.000 €
Vreme implementacije
Decembar 2019. - Novembar 2023.
Korisnik
Ministarstvo građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture; Ministarstvo za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja; Ministarstvo za evropske integracije
Implementiran od strane
UNOPS - Kancelarija Ujedinjenih nacija za projektne usluge