O projektu

section-cover

O PROGRAMU

Program „Podrška Evropske unije socijalnom stanovanju i aktivnoj inkluziji” (EU SHAI) osmišljen je da poboljša primenu politika socijalne inkluzije u Srbiji i obezbedi održiva stambena rešenja praćena merama aktivne inkluzije za najugroženiju populaciju. Evropska unija (EU) izdvojila je 27 miliona evra putem Instrumenta za pretpristupnu pomoć (IPA) 2018 za 63 meseca sprovođenja Programa, a Kancelarija Ujedinjenih nacija za projektne usluge (UNOPS) izabrana je kao implementacioni partner.

OPŠTI CILJ

Doprineti povećanom socijalnom uključivanju žena i muškaraca, devojčica i dečaka koji žive u siromaštvu i isključeni iz društva, i omogućiti im dostojanstven život i aktivno učešće u društvu.

SVRHA PROGRAMA

Na održiv i odgovoran način unaprediti životne uslove za najugroženije žene i muškarace, devojčice i dečake koji žive u neodgovarajućim/nesigurnim uslovima u cilju ostvarivanja bolje inkluzije širom Srbije.

NACIONALNI PARTNERI I KORISNICI PROGRAMA

 1. Ministarstvo građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture
 2. Ministarstvo za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja
 3. Ministarstvo za ljudska i manjinska prava i društveni dijalog

CILJNE GRUPE

Posebno ciljane grupe pripadaju ranjivoj populaciji u riziku od siromaštva, kao što su:

 • Romi,
 • žene u nepovoljnom položaju, posebno žene žrtve porodičnog nasilja,
 • mladi na smeštaju / oni koji napuštaju smeštaj,
 • osobe sa invaliditetom i
 • drugi koji žive u neadekvatnim uslovima.

REZULTATI PROGRAMA

Postoje tri rezultata koje će Program postići:

Rezultat 1: Ojačani kapaciteti institucija/organa/organizacija koje pružaju usluge stanovanja i aktivne inkluzije u cilju uspešnog i rodno odgovornog planiranja, sprovođenja stambenih programa i bitnih usluga podrške. 

Rezultat 2: Odgovarajuća stambena rešenja obezbeđena najosetljivijim ženama i muškarcima, devojčicama i dečacima

Rezultat 3: Usluge zapošljavanja, socijalne zaštite, obrazovanja, zdravstvene zaštite komplementarne stambenim rešenjima obezbeđene najosetljviijim ženama i muškarcima, devojčicama i dečacima

Program je takođe koristan nacionalnim institucijama i jedinicama lokalne samouprave, kao i pružaocima usluga socijalne inkluzije iz javnog i sektora civilnog društva. Program, zasnovan na nacionalnim i međunarodnim okvirima, doprinosi ispunjavanju kriterijuma za pristupanje Evropskoj uniji u poglavlju 19, koje se odnosi na socijalnu inkluziju, i poglavlju 23 koje pokriva osnovna prava, zajedno sa postizanjem ciljeva održivog razvoja Ujedinjenih nacija.

Projekti socijalnog stanovanja i aktivne inkluzije trenutno se sprovode u sledećim gradovima i opštinama: Čačak, LJubovija, Svilajnac, Topola, Pančevo, Loznica, Šabac, Kula, Vrnjačka Banja, Žagubica, Raška, Koceljeva, Vladičin Han, Sombor, Pirot, Bujanovac, Opovo, Valjevo, Žabalj. Ovi projekti treba da obezbede stambena rešenja i komplementarne mere aktivne inkluzije za 381 porodicu koja pripada ciljnim grupama Programa.

U okviru EU SHAI programa sprovodi se i pet infrastrukturnih projekata manjeg obima, čiji je cilj unapređenje socijalne i komunalne infrastrukture u podstandardnim naseljima u Srbiji. Ovi projekti se trenutno sprovode u sledećim gradovima i opštinama: Negotin, Novi Pazar, Ljubovija, Surdulica, Svilajnac.

Sektor
 • Vladavina prava
 • Društveno uključivanje
Komponente
 • Izgradnja kapaciteta
 • Socijalno stanovanje
 • Aktivna inkluzija
Grad / Region
Beograd, Srbija
EU donacija
27.000.000 €
Vreme implementacije
Decembar 2019. - Februar 2025.
Korisnik
Ministarstvo građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture; Ministarstvo za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja; Ministarstvo za ljudska i manjinska prava i društveni dijalog
Implementiran od strane
UNOPS - Kancelarija Ujedinjenih nacija za projektne usluge