DRUGI JAVNI POZIV jedinicama lokalne samouprave za podnošenje predloga projekata socijalnog stanovanja i aktivne inkluzije osetljivih grupa

1. Oktobar 2021.

Evropska unija i Kancelarija Ujedinjenih nacija za projektne usluge (UNOPS) u okviru programa „Podrška EU socijalnom stanovanju i aktivnoj inkluziji’’ objavljuju Drugi javni poziv jedinicama lokalne samouprave (JLS) za podnošenje predloga projekata podrške socijalnom stanovanju i aktivnoj inkluziji. 

Cilj Drugog javnog poziva je da se obezbedi stambena podrška za porodice na održiv i odgovoran način, kroz izgradnju višeporodičnih zgrada i porodičnih kuća i kupovinu, rekonstrukciju i adaptaciju stanova i kuća. Uz stambena rešenja obavezne su i prateće mere aktivne inkluzije, koje podrazumevaju podršku u oblasti obrazovanja, unapređenja zapošljivosti, zapošljavanja i samozapošljavanja i pristupa različitim uslugama socijalne zaštite. 

Pravo učešća imaju sve JLS u Republici Srbiji koje koje do sada nisu primile donaciju u okviru EU SHAI programa  za sprovođenje projekata socijalnog stanovanja i aktivne inkluzije. Kompletan spisak JLS koje imaju pravo učešća se nalazi u dokumentu EU SHAI_CfP2_List of Eligible LSGs.

Indikativni budžet Drugog javnog poziva

4.4 miliona EUR

Rok za podnošenje predloga projekata

15. novembar 2021. u 24.00

Dokumentacija

Sve informacije o Drugom javnom pozivu i dokumentacija za prijavljivanje dostupni su na stranici Konkursi, u koloni Dokumenti.

Način prijave

Predlozi projekata se šalju elektronskim putem, a detaljna uputstva za slanje se nalaze u dokumentu EUSHAI_CfP2_Guidelines for Applicants

Svim zainteresovanim jedinicama lokalne samouprave biće omogućeno da dobiju odgovore na pitanja o javnom pozivu na onlajn informativnim sesijama koje će biti organizovane u sledećim terminima:

  • ponedeljak, 11. oktobar 2021. u 11.00
  • utorak, 12. oktobar 2021. u 11.00
  • sreda, 13. oktobar 2021. u 11.00
  • četvrtak, 14. oktobar 2021. u 11.00

Predstavnici jedinica lokalne samouprave mogu se opredeliti za termin koji im najviše odgovara, a informativnim sesijama se pristupa klikom na sledeći link: https://meet.google.com/nif-hyph-knd

O Programu

Javni poziv se raspisuje u okviru programa „Podrška Evropske unije socijalnom stanovanju i aktivnoj inkluziji”, za koji je Evropska unija izdvojila je 27 miliona evra. Program sprovodi Kancelarija Ujedinjenih nacija za projektne usluge (UNOPS) u partnerstvu sa Ministarstvom građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture, Ministarstvom za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja, i u saradnji sa Ministarstvom za evropske integracije.

Ukoliko imate pitanja ili nedoumice u vezi sa Programom, Drugim javnim pozivom ili informativnim sesijama, možete nas kontaktirati na milicada@unops.org ili broj telefona 060.444.95.93 (Milica Davitkov).