EU SHAI objavio studiju „Holistički pristup socijalnom stanovanju”

30. Jul 2021.

Program „Podrška EU socijalnom stanovanju i aktivnoj inkluziji'' objavio je studiju „Holistički pristup socijalnom stanovanju'', koja predstavlja podršku jedinicama lokalne samouprave (JLS) u holističkom planiranju i implementaciji mera socijalnog stanovanja i aktivne inkluzije za osetljive grupe.

Studija je bazirana na analizi nacionalnih legislativnih i strateških dokumenata, relevantnih izvora i literature, evropskih i domaćih primera dobre prakse. 

Sastoji se od dva osnovna dela. U prvom delu analizirani su pravni i javno-politički okvir stambene, socijalne, obrazovne, zdravstvene i politike zapošljavanja i aktivne inkluzije osetljivih grupa, kao i institucionalni okvir na nacionalnom, pokrajinskom i lokalnom nivou. 

Drugi deo prikazuje holističke modele inkluzije i stambene podrške osetljivim grupama. Za svaku od četiri ciljne grupe Programa detaljno su prikazana po dva holistička modela inkluzije kroz obezbeđivanje stambene podrške i mera aktivne inkluzije. Za svaku ciljnu grupu moguće je obezbediti i ostale vidove stambene podrške, u skladu sa zakonskim rešenjima i lokalnim kontekstom, a uz obaveznu primenu pratećih mera aktivne inkluzije. Takođe, prikazan je i holistički model socijalnog stanovanja u zaštićenim uslovima koji je prikladan za zajednički život različitih osetljivih grupa. Uz svaki model dati su i primeri dobre prakse iz Srbije i pojedinih zemalja EU.

Preuzmite studiju „Holistički pristup socijalnom stanovanju” klikom na OVAJ LINK ili na stranici Preuzimanje.

Studija je objavljena u okviru programa „Podrška Evropske unije socijalnom stanovanju i aktivnoj inkluziji”, za koji je Evropska unija izdvojila 27 miliona evra. Program sprovodi Kancelarija Ujedinjenih nacija za projektne usluge (UNOPS) u partnerstvu sa Ministarstvom građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture, Ministarstvom za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja, i u saradnji sa Ministarstvom za evropske integracije.