EU SHAI program predstavljen na Međunarodnom festivalu socijalnog stanovanja u Barseloni

14. Jun 2023.

Od 7. do 9. juna, delegacija EU SHAI programa posetila je Međunarodni festival socijalnog stanovanja (MFSS), koji je ove godine održan u Barseloni.

MFSS je organizovao Housing Europe – Evropska federacija javnog, kooperativnog i socijalnog stanovanja, i njeni članovi i saradnici, prisutni u 25 zemalja. Ovogodišnji festival ugostio je preko 2,000 učesnika iz 82 zemlje.


Svrha posete MFSS je trostruka:

  1. omogućiti predstavnicima ministarstava da uče iz najboljih praksi zemalja EU, inovativnih rešenja i naučenih lekcija u oblasti socijalnog stanovanja i komplementarnih mera socijalne inkluzije,
  2. da iz prve ruke svedoče o različitim pristupima koji se odnose na socijalno i pristupačno stanovanje za različite ciljne grupe, i
  3. umrežavanje sa ključnim zainteresovanim stranama sa terena.

Delegacija EU SHAI programa, koju su činili predstavnici UNOPS-a, Ministarstva građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture i Ministarstva za evropske integracije, prisustvovala je predavanjima, radionicama i ternskim posetama koje su pokrivale teme vezane za nove stambene izazove i rešenja, adekvatno stanovanje kao efikasno sredstvo za postizanje stambene pravde, (re)definisanje uloge stambenih agencija, alternativne modele pristupačnog stanovanja, nove stambene inicijative itd.


Marea Grinvald (UNOPS) i Svetlana Ristić (Ministarstvo građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture) učestvovale su u glavnom programu drugog dana Festivala i predstavile EU SHAI program i proces legalizacije u Srbiji.


Dragana Milošević, menadžerka EU SHAI programa, istakla je da je tim izuzetno zadovoljan što je zajedno sa svojim nacionalnim partnerima imao priliku da aktivno učestvuje na MFSS i razmeni iskustva i dobre prakse sa predstavnicima zemalja EU.

Posebno smo ponosni što je predstavljanje EU SHAI programa izazvalo veliku pažnju i zainteresovanost učesnika, naročito koncept održivosti koji podrazumeva komplementarnost stambenih rešenja i mera aktivne inkluzije. Možemo slobodno reći da je taj koncept i pristup zasnovan na individualnim potrebama krajnjih korisnika sasvim u skladu sa najboljim praksama EU - zaključila je Milošević.Boris Milanović iz Ministarstva za evropske integracije istakao je da je učešće na ovogodišnjem Festivalu značajno doprinelo njegovom razumevanju savremenih problema i potencijalnih rešenja problema u socijalnom stanovanju.

Stekao sam bolji uvid u izazove i mogućnosti saradnje aktera iz svih relevantih sfera društva kako bismo koncpirali prave odgovore tokom najizazovnijeg perioda za održive politike priuštivog stanovanja, imajući u vidu dramatičan porast cena stanova na tržištu, pritiske energetske krize i nedovoljnog nivoa podrške stanovanju na nacionalnom nivou širom Evrope i sveta. Razgovori o strateškom planiranju stanovanja, makroekonomskim i političkim uslovima koji oblikuju stambene politike, mogućnostima javno-privatnog partnerstva, modelima revitalizacije nedovoljno iskorišćenog zemljišta i drugim značajnim temama će u velikoj meri doprineti mom radu u ovoj oblasti u budućnosti - rekao je Milanović.

Svetlana Ristić iz Ministarstva građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture takođe je podelile svoje utiske o MFSS.

Četvrti festival socijalnog stanovanja je bio veoma koristan pre svega sa stanovišta razumevanja u kom pravcu se razvija stambeni sektor u različitim evropskim zemljama, koji su problemi zajednički, kao i koja specifična rešenja se razvijaju u različitim zemljama kako bi se ti problemi prevazišli. Većina učesnika, a pre svega aktera koji deluju na različitim nivoima (globalni, regionalni, nacionalni, lokalni) ukazuju da slobodno tržište ne može da reši sada već nagomilane probleme izazvane sve većom nepriuštivošću stana i stambenih usluga, te da je neophodno pronaći druge načine organizovanja i finansiranja stambenog sektora usmerenog ne samo ka najranijim kategorijama stanovništva, već i srednje dohodovnih kategorija, a posebno mladih ljudi u periodu njihovog osamostaljivanja. Kao ključni akteri prepoznate su javne stambene agencije, nove stambene zadruge za stanovanje u zgradama u zajedničkom vlasništvu, udruženja građana na nivou susedstva, kao i ogani javnih vlasti koje pripremaju i prate sprovođenje stambene politike i socijalnih integracija.