EU SHAI publikacija ''Holistički pristup socijalnom stanovanju'' osvojila 3. nagradu na Međunarodnom salonu urbanizma

15. Novembar 2021.

Publikacija ''Holistički pristup socijalnom stanovanju'', koju je izdao UNOPS u okviru programa ''Podrška EU socijalnom stanovanju i aktivnoj inkluziji'', osvojio je 3. nagradu u kateogriji Publikacija na 30. Međunarodnom salonu urbanizma u Nišu.

Salon urbanizma je tradicionalna godišnja manifestacija koju organizuje Udruženje urbanista Srbije, i koja razmatra najznačajnija aktuelna dostignuća u sferi prostornog i urbanističkog planiranja, urbanističkog projektovanja i njihove realizacije.


Na slici: dr Zlata Vuksanović Macura, spoljna saradnica EU SHAI programa, prima plaketu za osvojeno 3. mesto u kategoriji Publikacije

Publikacija, koju su razvili dr Zlata Vuksanović Macura i tim EU SHAI programa, kreirana je u cilju pružanja podrške jedinicama lokalne samouprave u holističkom planiranju i implementaciji mera socijalnog stanovanja i aktivne inkluzije za osetljive grupe. Sastoji se od dva osnovna dela. U prvom delu analizirani su pravni i javno-politički okvir stambene, socijalne, obrazovne, zdravstvene i politike zapošljavanja i aktivne inkluzije osetljivih grupa, kao i institucionalni okvir na nacionalnom, pokrajinskomi lokalnom nivou. Drugi deo detaljno prikazuje devet holističkihmodela stambene podrške imera aktivne inkluzije za osetljive grupe. Uz svaki model dati su i primeri dobre prakse iz Srbije i pojedinih zemalja EU.


Publikacija je objavljena u okviru programa „Podrška Evropske unije socijalnom stanovanju i aktivnoj inkluziji”, koji finansira Evropska unija a sprovodi Kancelarija Ujedinjenih nacija za projektne usluge (UNOPS).

Publikacija se može preuzeti na OVOM LINKU.