Evropska unija izdvaja 3 miliona evra za socijalno stanovanje i aktivnu inkluziju osetljivih grupa

15. Mart 2022.

Program predviđa obezbeđivanje održivih stambenih rešenja i mera aktivne inkluzije za osobe sa invaliditetom, mlade bez roditeljskog staranja, žene žrtve porodičnog nasilja i Rome

Evropska unija i Kancelarija Ujedinjenih nacija za projektne usluge (UNOPS) u okviru programa „Podrška EU socijalnom stanovanju i aktivnoj inkluziji’’ (EU SHAI) objavljuju Treći javni poziv jedinicama lokalne samouprave za podnošenje predloga projekata socijalnog stanovanja i aktivne inkluzije. 

Cilj ovog javnog poziva je da se obezbedi stambena podrška za porodice na održiv i odgovoran način, kroz izgradnju višeporodičnih zgrada i porodičnih kuća, i kupovinu, rekonstrukciju i adaptaciju stanova i kuća. Obavezne će biti i prateće mere aktivne inkluzije, koje podrazumevaju podršku u oblasti obrazovanja, unapređenja zapošljivosti, zapošljavanja i samozapošljavanja i pristupa različitim uslugama socijalne zaštite. 

Evropska unija već izdvaja preko 10 miliona evra za projekte socijalnog stanovanja i aktivne inkluzije u gradovima i opštinama širom Srbije, a kroz ovaj javni poziv EU donira još 3 miliona evra. Rok za prijavu je do 15. aprila 2022. godine, a pravo učešća imaju sve jedinice lokalne samouprave koje nemaju aktivne projekte u okviru EU SHAI programa.

Sve informacije o Trećem javnom pozivu i dokumentacija za prijavljivanje dostupni su na stranici Konkursi na sajtu programa ‘’Podrška EU socijalnom stanovanju i aktivnoj inkluziji’’.

Svim zainteresovanim jedinicama lokalne samouprave biće omogućeno da dobiju odgovore na pitanja o javnom pozivu i Programu na onlajn informativnoj sesiji, 22. marta u 11 časova.

Treći javni poziv se raspisuje u okviru programa „Podrška Evropske unije socijalnom stanovanju i aktivnoj inkluziji”, za koji je Evropska unija izdvojila 27 miliona evra. Program sprovodi Kancelarija Ujedinjenih nacija za projektne usluge (UNOPS) u partnerstvu sa Ministarstvom građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture, Ministarstvom za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja, i u saradnji sa Ministarstvom za evropske integracije.