Evropska unija izdvaja dodatnih 4,4 miliona evra za socijalno stanovanje i aktivnu inkluziju osetljivih grupa

6. Oktobar 2021.

Program predviđa obezbeđivanje održivih stambenih rešenja i mera aktivne inkluzije za osobe sa invaliditetom, mlade bez roditeljskog staranja, žene žrtve porodičnog nasilja i Rome

Evropska unija i Kancelarija Ujedinjenih nacija za projektne usluge (UNOPS) u okviru programa „Podrška EU socijalnom stanovanju i aktivnoj inkluziji’’ (EU SHAI) objavljuju Drugi javni poziv jedinicama lokalne samouprave za podnošenje predloga projekata socijalnog stanovanja i aktivne inkluzije. 

Cilj ovog javnog poziva je da se obezbedi stambena podrška za porodice na održiv i odgovoran način, kroz izgradnju višeporodičnih zgrada i porodičnih kuća, i kupovinu, rekonstrukciju i adaptaciju stanova i kuća. Obavezne će biti i prateće mere aktivne inkluzije, koje podrazumevaju podršku u oblasti obrazovanja, unapređenja zapošljivosti, zapošljavanja i samozapošljavanja i pristupa različitim uslugama socijalne zaštite. 

Nakon prvobitne donacije EU od 10,2 miliona evra koja je dodeljena ranije ove godine za projekte socijalnog stanovanja i aktivne inkluzije koji se sprovode u 19 gradova i opština u Srbiji, ukupan budžet za projekte izabrane u okviru Drugog javnog poziva je 4,4 miliona evra, a moguće je prijaviti se do 15. novembra 2021. godine. Pravo učešća imaju sve jedinice lokalne samouprave u Srbiji koje do sada nisu primile donaciju u okviru EU SHAI programa.


„Brinemo o svakome, a posebno o onima kojima je pomoć najpotrebnija. EU promoviše jednakost, solidarnost, toleranciju i inkluziju - ukratko, pravo na pristojan život. Zato smo za program „Podrška EU socijalnom stanovanju i aktivnoj inkluziji'' izdvojili 27 miliona evra, a u okviru ovog Programa već se u 19 gradova i opština sprovode projekti koji će obezbediti krov nad glavom za 421 porodicu i osnažiti ih da budu finansijski samostalni ’’, rekao je ambasador Emanuele Žiofre, šef Delegacije EU u Srbiji.

Žiofre je takođe istakao da je EU najveći donator u Srbiji u svim oblastima, a posebno u socijalnoj inkluziji. Samo u poslednjih pet godina, EU je donirala i uložila preko 115 miliona EUR za poboljšanje životnog standarda najugroženijih. Tokom ovog perioda, jedinice lokalne samouprave, Centri za socijalni rad i nevladine organizacije uspešno su sproveli više od 60 projekata u 110 gradova i opština, donoseći direktne koristi za više od 15.000 ljudi širom zemlje.

„Konkursom koji smo otvorili pozivamo jedinice lokalne samouprave da se prijave i pomognu svojim stanovnicima iz osetljivih društvenih grupa: ženama žrtvama porodičnog nasilja, deci i mladima bez roditeljskog staranja, romskoj zajednici i osobama sa invaliditetom - grupama koje su u najvećem riziku od siromaštva”, naglasio je Žiofre.

Sve informacije o Drugom javnom pozivu i dokumentacija za prijavljivanje dostupni su na stranici Konkursi.

Svim zainteresovanim jedinicama lokalne samouprave biće omogućeno da dobiju odgovore na pitanja o javnom pozivu i Programu na onlajn informativnim sesijama koje će biti organizovane svakog dana od 11. do 14. oktobra, u terminu od 11:00 do 13:00. 

Drugi javni poziv se raspisuje u okviru programa „Podrška Evropske unije socijalnom stanovanju i aktivnoj inkluziji”, za koji je Evropska unija izdvojila 27 miliona evra. Program sprovodi Kancelarija Ujedinjenih nacija za projektne usluge (UNOPS) u partnerstvu sa Ministarstvom građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture, Ministarstvom za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja, i u saradnji sa Ministarstvom za evropske integracije.