U Valjevu uz podršku Evropske unije 20 porodica useljeno u socijalne stanove

19. Jun 2024.

Valjevo, 19. jun 2024 - U okviru programa “Podrška Evropske unije socijalnom stanovanju i aktivnoj inkluziji”, danas je u novu zgradu za socijalno stanovanje u Valjevu useljeno 20 porodica, koje pripadaju najosetljivijim društvenim grupama. Za ukupno 58 korisnika, koji su živeli u neadekvatnim uslovima, projektom su obezbeđeni novi, kompletno opremljeni stanovi, što će značajno doprineti poboljšanju njihovog kvaliteta života. 


„Velika mi je čast i zadovoljstvo što se danas 20 valjevskih porodica useljava u svoje nove, potpuno opremljene stanove. Ovo je veoma značajno ne samo za ove porodice, već i za našu zajednicu u celini”, rekao je gradonačelnik Valjeva, Lazar Gojković i dodao da „Grad Valjevo kao socijalno odgovoran grad, kroz ovaj projekat je radio na unapređenju socijalne inkluzije osetljivih društvenih grupa i pokazuje da je sredina koja afirmiše toleranciju, poštovanje ljudskih prava, brigu za osetljive društvene grupe i solidarnost.”


Projekat „Moj novi dom”, koji sprovodi Grad Valjevo u saradnji sa Centrom za socijalni rad „Kolubara” i Centrom za integraciju Roma u Valjevu, ima cilj da doprinese jačanju kapaciteta za socijalnu inkluziju najosetljivijih društvenih grupa, kroz obezbeđivanje adekvatnih stambenih rešenja, ali i pratećih mera aktivne inkluzije, koje su prilagođene individualnim potrebama korisnika. 


„EU je ponosna što je podržala izgradnju ovih stanova u Valjevu – koje je jedna od devet lokacija na kojima su izgrađeni novi domovi za porodice u ugroženom položaju. Socijalna inkluzija je dug i zahtevan put, ali to je jedini put za kohezivno, snažno i pravedno društvo u kome se svačija prava podjednako poštuju. Zbog toga u okviru ovog projekta koji sprovodi UNOPS, u bliskom partnerstvu sa državnim i lokalnim vlastima, ne obezbeđujemo samo socijalno stanovanje već i dodatne mere podrške – poput edukacije i obuke. U duhu naše tekuće kampanje „Evropa je naša kuća“, želim porodicama puno sreće u novim domovima i pod krovom naših zajedničkih napora za inkluzivnije društvo u našem zajedničkom evropskom domu”, rekla je zamenica šefa Delegacije EU u Srbiji, Plamena Halačeva. 

Prepoznajući važnost ovakvih inicijativa za održivi društveni razvoj, smanjenje nejednakosti i socijalne isključenosti, Evropska unija je za projekat socijalnog stanovanja i aktivne inkluzije u Valjevu opredelila 830.000 evra, a učešće Grada Valjeva iznosi 216.000 evra. 


„Jako sam srećna što sam danas ovde da vidim konkretne rezultate naših zajedničkih napora koji će obezbediti dom, novi život i budućnost za 20 porodica. Ovo je dan radosti, zahvaljujući snažnoj podršci svih nacionalnih institucija, Evropske unije, grada Valjeva za realizaciju ovog projekta socijalnog stanovanja”, rekla je direktorka Višedržavne kancelarije UNOPS-a u Srbiji, Mikela Telatin. 


„Uprkos ovim dostignućima, potrebe za socijalnim stanovanjem su i dalje velike u zemlji i kao UNOPS ostajemo posvećeni nastavku saradnje sa nacionalnim institucijama, EU, na podršci osetljivim građanima”, dodala je ona. 

„Ova zgrada je simbol odgovorne socijalne politike koju država vodi prema svim građanima, a posebno prema građanima koji spadaju u osetljive kategorije stanovništva. Poseban značaj ovog projekta je što su pored izgradnje stambenih jedinica predviđene mere aktivne inkluzije”, rekao je predsednik Nacionalnog saveta romske nacionalne manjine, Dalibor Nakić. 


U okviru EU SHAI programa, kroz projekte socijalnog stanovanja i aktivne inkluzije, biće podržano 360 porodica koje pripadaju najosetljivijim društvenim grupama. U Valjevu je kroz projekat podržano je 13 romskih porodica, pet porodica žena žrtava porodičnog nasilja i dve porodice mladih koji izlaze iz sistema socijalne zaštite. 


„Zajedničkim snagama delujemo na poboljšanje i inkluziju svih marginalizovanih grupa u svim društvenim sferama u Republici Srbiji. To je jako bitno, jer odgovarajućim stambenim rešenjima osiguravamo budućnost i prosperitet za najosetljivije  kategorijame stanovništva, kao što su žene žrtve nasilja i deca”, istakla je pomoćnica ministra za ljudska i manjinska prava i društveni dijalog, Nina Mitić. 


„Slobodno možemo reći, da Ministarstvo za rad, boračka pitanja i socijalnu zaštitu ima suštinski značaj za održavanje društvene stabilnosti i dobrobiti svih građana, kroz sprovođenje mera sveobuhvatne politike i programa koji osiguravaju sigurnost i podršku za sve članove našeg društva”, rekao je ministar za rad, zapošljavanje, boračka i socijala pitanja, Nemanja Starović. 


„Ovako sveobuhvatan program predstavlja primer uspešnog i efikasnog delovanja u domenu prevazilaženja društvenih problema. I u budućnosti, Ministarstvo će se truditi da bude aktivan učesnik ovakvih progama i svakako pozdravljam ovakve načine saradnje”, dodao je on. 


Sa ciljem pružanja adekvatne podrške, koja će doprineti održivosti projekta, korisnici su podržani kroz niz mera aktivne inkluzije. Mere uključuju opremanje stanova nameštajem i kućnim aparatima, podršku u zapošljavanju i samozapošljavanju i alate i opremu za sticanje prihoda. Pored toga, korisnici pohađaju različite obuke za stručno usavršavanje, dok je deci i mladima pružena podrška u obrazovanju. U okviru mera aktivne inkluzije korisnici su dobili i psihosocijalnu podršku i preventivne zdravstvene preglede. 


„Radeći velike infrastrukturne projekte, često zaboravimo na ljude, a suština razvijenog društva je da građanima obezbedi bolji komfor života. Koliko je jedno društvo zrelo, meri se po tome koliko brine o najugroženijima - žrtvama nasilja, pripadnicima marginalizovanih grupa, ženama, starima… Ljudi se najčešće, mimo svoje volje nađu u stanju socijalne potrebe. Koliko je društvo spremno da pruži ruku, da im pomogne da se osete kao jednako važni članovi zajednice, koliko vodimo računa o najugroženijima, time pokazujemo da smo zrelo društvo" rekao je ministar građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture, Goran Vesić. 


Od početka implementacije Programa, izgrađeno je osam zgrada za socijalno stanovanje i rekonstruisano i adaptirano preko 100 kuća, u 22 grada i opštine, a sprovedeno je i pet infrastrukturnih projekata, sa ciljem poboljšanja životnih uslova u substandardnim naseljima u Srbiji.  


„Ova podrška mi mnogo znači, za celu porodicu, a posebno za decu, koja pohađaju dodatne edukativne radionice, imaju pomoć logopeda. Ceo projekat menja naš život i sada ćemo živeti mnogo lakše i bolje”, rekao je Adam Maksuti, korisnik projekta u Valjevu. 


Ključeve novih stanova uručili su gradonačelnik Valjeva, Lazar Gojković, ministar građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture, Goran Vesić, ministar za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja, Nemanja Starović, zamenica šefa Delegacije EU u Srbiji, Plamena Halačeva, predsednik Nacionalnog saveta romske nacionalne manjine, Dalibor Nakić i direktorka Višedržavne kancelarije UNOPS-a u Srbiji, Mikela Telatin. O Programu: 

Evropska unija je za program „Podrška EU socijalnom stanovanju i aktivnoj inkluziji’’ opredelila 27 miliona evra, i on se, pored Valjeva, sprovodi u još 18 gradova i opština u Srbiji. U okviru ovog Programa, 360 porodica će dobiti krov nad glavom, a preko 1.000 osoba biće podržano kroz mere aktivne inkluzije. Program sprovodi Kancelarija Ujedinjenih nacija za projektne usluge (UNOPS). 


Fotografije: UNOPS/Sanja Knežević