Evropska unija izdvaja 2.5 miliona evra za inovativne usluge socijalne inkluzije otvorenog tipa na lokalu

1. Avgust 2023.

Javni poziv je namenjen ustanovama socijalne zaštite i organizacijama civilnog društva

Evropska unija i Kancelarija Ujedinjenih nacija za projektne usluge (UNOPS) u okviru programa „Podrška EU socijalnom stanovanju i aktivnoj inkluziji’’ (EU SHAI) objavljuju Javni poziv za predloge inovativnih usluga socijalne inkluzije otvorenog tipa na lokalu

Opšti cilj Javnog poziva je da doprinese socijalnoj inkluziji najosetljivijih žena i muškaraca, devojčica i dečaka kroz uspostavljanje i/ili unapređenje inovativnih usluga socijalne inkluzije otvorenog tipa na lokalnom nivou, i na taj način doprinese procesu deinstitucionalizacije. 

Pravo učešća imaju ustanove socijalne zaštite i organizacije civilnog društva, a indikativni budžet Javnog poziva je 2.5 miliona evra. Rok za podnošenje predloga projekata je 30. septembar 2023. u 24.00 i sve informacije o Javnom pozivu i dokumentacija za prijavljivanje dostupni su na internet stranici programa „Podrška EU socijalnom stanovanju i aktivnoj inkluziji’’, u sekciji Konkursi / Open Calls. Predlozi projekata se šalju elektronskim putem, a detaljna uputstva za slanje se nalaze u dokumentu 01. Call for Proposals_SHAI 01-2023

Svima zainteresovanima biće omogućeno da dobiju odgovore na pitanja o Javnom pozivu na onlajn informativnim sesijama koje će biti organizovane 8, 15. i 22. avgusta 2023. godine u 11 časova. Informativnim sesijama se pristupa klikom na sledeći link: https://meet.google.com/nif-hyph-knd

O Programu

Javni poziv se raspisuje u okviru programa „Podrška Evropske unije socijalnom stanovanju i aktivnoj inkluziji”, za koji je Evropska unija izdvojila 27 miliona evra. Program sprovodi Kancelarija Ujedinjenih nacija za projektne usluge (UNOPS) u partnerstvu sa Ministarstvom građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture, Ministarstvom za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja, i u saradnji sa Ministarstvom za ljudska i manjinska prava i društveni dijalog i Ministarstvom za evropske integracije.

Sva pitanja u vezi sa Javnim pozivom možete poslati na email adresu rsoc.cfp.clarifications@unops.org, do 15. septembra 2023. godine.