Međunarodni dan Roma 2022 - EU SHAI podržava Rome u 16 gradova i opština u Srbiji

8. April 2022.

Međunarodni dan Roma se obeležava 8. aprila i predstavlja priliku da se slavi romska kultura i da se podigne svest o izazovima sa kojima se suočava romska populacija.

Prema popisu stanovništva koji je u Srbiji sproveden 2011. godine, 147 604 osobe izjasnile su se kao pripadnici romske nacionalne manjine. Pored 5 719 Roma beskućnika, što je trećina svih beskućnika registrovanih u Srbiji, velika većina Roma stanuje u neformalnim i podstandardnim naseljima. 

Evropska unija, kroz program Podrška EU socijalnom stanovanju i aktivnoj inkluziji (EU SHAI), ulaže 27 miliona evra za pomoć najosetljivijim porodicama u Srbiji, koje pripadaju romskoj nacionalnoj manjini, osobama sa invalididtetom, ženama žrtvama porodičnog nasilja i mladima koji izlaze iz sistema socijalne zaštite. 


Kroz ovaj Program, 177 romskih porodica u 16 gradova i opština dobiće krov nad glavom i pomoć u finansijskom osamostaljivanju. Stambeno zbrinjavanje obuhvata izgradnju socijalnih stanova, kupovinu i rekonstrukciju kuća. Svaka porodica će biti podržana i u aktivnom uključivanju u društvo kroz, između ostalog, obrazovanje, zapošljavanje, samozapošljavanje, pristup zdravstvenom osiguranju i uslugasma socijalne zaštite.

Program će podržati i projekte manjeg obima koji će unaprediti komunalnu i socijalnu infrastrukturu u podstandardnim naseljima, a time i život osetljivih grupa koje u njima žive.