Priznanje za EU SHAI publikaciju ''Holistički pristup socijalnom stanovanju'' na 44. Salonu arhitekture

4. April 2022.

Publikacija ''Holistički pristup socijalnom stanovanju'', koju je izdao UNOPS u okviru programa ''Podrška EU socijalnom stanovanju i aktivnoj inkluziji'', dobio je priznanje u kateogriji Publikacija na 44. Salonu arhitekture u Beogradu.

44. Salon arhitekture se održava od 30. marta do 30. aprila 2022. godine pod sloganom Zaokret. Posvećen je aktivnom odnosu prema savremenim tokovima arhitektonskog oblikovanja i delovanja u kontekstu aktuelnih društvenih, ekonomskih i klimatskih izazova.

foto: Muzej primenjene umetnosti, Jovana Jarebica

Publikacija, koju su razvili dr Zlata Vuksanović Macura i tim EU SHAI programa, kreirana je u cilju pružanja podrške jedinicama lokalne samouprave u holističkom planiranju i implementaciji mera socijalnog stanovanja i aktivne inkluzije za osetljive grupe. Sastoji se od dva osnovna dela. U prvom delu analizirani su pravni i javno-politički okvir stambene, socijalne, obrazovne, zdravstvene i politike zapošljavanja i aktivne inkluzije osetljivih grupa, kao i institucionalni okvir na nacionalnom, pokrajinskomi lokalnom nivou. Drugi deo detaljno prikazuje devet holističkihmodela stambene podrške imera aktivne inkluzije za osetljive grupe. Uz svaki model dati su i primeri dobre prakse iz Srbije i pojedinih zemalja EU.

Publikacija je objavljena u okviru programa „Podrška Evropske unije socijalnom stanovanju i aktivnoj inkluziji”, koji finansira Evropska unija a sprovodi Kancelarija Ujedinjenih nacija za projektne usluge (UNOPS).

Publikacija se može preuzeti na OVOM LINKU.